دستگاه آنالیز عنصری XRF

گروه مهندسی عیار دستگاههای آنالیز عنصری با اشعه ایکس XRF را در سه سطح زیر و با دقت و تکرارپذیری بسیار بالا از برندهای معتبر دنیا عرضه می کند :

۱- دستگاه های آنالیز XRF پرتابل (تفنگی)

Handheld X-ray Fluorescence (XRF)

کمپانی الیمپوس امریکا Olympus مدل های Delta و Vanta
کمپانی ترمو فیشر Thermo Fisher مدل Niton

۲- دستگاه های آنالیز XRF رومیزی

X-ray Fluorescence (XRF)Benchtop

کمپانی الیمپوس امریکا Olympus مدل Xpert
کمپانی ترمو فیشر Thermo Fisher مدل ARL Quant’X

۳- دستگاه های آنالیز XRF ایستگاهی

Stationary X-ray Fluorescence (XRF

کمپانی ترمو فیشر Thermo Fisher
  • مدل ARL 9900
  • مدل ARL Optim’X
  • مدل ARL Perform’X