تجهیزات آماده سازی نمونه

جهت نمونه سازی از متریال های مورد تست و انجام آنالیز با هر یک از دستگاههای تست خواص شیمیایی ، تجهیزاتی جهت آماده سازی نمونه ها مورد نیاز می باشد .

  • دستگاه پولیشر جهت نمونه سازی و انجام آنالیز با اسپکترومتر
  • دستگاه پرس جهت نمونه سازی و انجام آنالیز با XRF
  • دستگاه پرس جهت نمونه سازی و انجام آنالیز با XRD